Advent is kijken naar wat komt…

2019-11-28

Eerste Advent

Zondag 1 december. Eerste Advent. Er volgen nog 3 Adventszondagen voor Kerst. Advent is een vreemd begrip, dat komt van het Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. De geboorte van Jezus Christus, waarop we als wereld wachten, komt steeds dichterbij. Zondag 1 december is zo ook de eerste zondag van een nieuw kerkelijk jaar, zoals we dat in de Protestantse Gemeente Delft – en eigenlijk in alle kerken wereldwijd – vieren. In zo’n kerkelijk jaar volgen we het leven van Jezus. Het feit dat Hij voor ons geboren is (Kerst), voor ons gestorven is (Goede Vrijdag), uit de dood is opgestaan (Pasen), terug naar God de Vader in de hemel is gegaan (Hemelvaart), en ons de kracht van Zijn Geest geeft (Pinksteren). Daarna volgt een tijd van verwachting, dat Jezus ook weer zal terugkomen op aarde (Wederkomst). Omdat christenen geloven dat dit daden zijn van Jezus, waarvan wij als mensen en als mensheid uiteindelijk béter worden, noemen we dit ook wel ‘heilsfeiten’. De Protestantse Gemeente Delft wenst u een mooie en heilzame Advent toe.