50 jaar vrijzinnigheid vieren

2019-09-25

‘Vrijzinnig Delft’ is een kleine, open gemeente binnen de veelkleurige Protestantse Gemeente Delft. Een gemeenschap die verbonden is met de christelijke traditie, maar toch ook vérder zoekt, vraagt en gelooft. Vijftig jaar geleden is deze gemeenschap ontstaan en dit jubileum wordt op donderdag 10 oktober gevierd. Onder andere met de komst van de bekende dominee Christa Anbeek, die – gebaseerd op eigen ervaring – een aantal boeken schreef over levenseinde en levenskunst, over kwetsbaarheid en de zin van de dood. Haar lezing op 10 oktober heeft als titel ‘Spreken over wat ons raakt!’. Wie deze lezing, omlijst door muziek, als onderdeel van de jubileumviering wil bijwonen, is van harte welkom om 20.00 uur in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde.