40 dagen ‘online bezinning’

2021-02-17

Vandaag, woensdag 17 februari, is Aswoensdag. Het is een ‘scharnier’ in de tijd. Tussen enerzijds de carnavalsfeesten en anderzijds de 40 dagen van vasten en bezinning tot aan de feesten van Goede Vrijdag en Pasen. De naam Aswoensdag is ontleend aan het oude gebruik in (sommige) kerken om op deze dag een viering te houden waarbij de kerkgangers een kruisje van as op het voorhoofd getekend krijgen. As, als overblijfsel van wat voorbij is (de zonde) en als vruchtbare voedingsbodem voor hernieuwd leven. In de komende 40 dagen leven christenen over het algemeen sober(der) en bereiden zij zich voor op Goede Vrijdag en Pasen.
De Protestantse Kerk Nederland heeft speciaal voor deze tijd een online ‘veertigdagentijdkalender’ gemaakt, vergelijkbaar met de bekende adventskalenders. Elk dag in deze 40 dagen kun je een nieuw digitaal vakje openen met daarin een Bijbeltekst, een overdenking, gebeden en praktische tips om deze 40 dagen een speciaal karakter te geven. Het thema van deze ‘kalender’ is ‘Ik ben er voor jou’ en gaat over de 7 werken van barmhartigheid. Nieuwsgierig geworden? 

Op de website petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd kun je deze kalender zien. Het is ook mogelijk om dagelijks een email hiervan aan te vragen.