Tijd voor God

Mensen die op zoek zijn naar zingeving -misschien wel naar God- en geen aansluiting vinden bij een traditionele kerkdienst, kunnen op de eerste zondag van de maand aan het begin van de middag in de Nieuwe Kerk een korte samenkomst bijwonen.

Kenmerkend aan deze dienst is het open karakter en de ruimte voor stilte, muziek en bezinning.

De diensten dragen het motto “Tijd voor God” en zijn vanwege hun open en verkennende karakter te typeren als zoekdiensten. De samenkomsten beginnen om 13.00 uur. Vanaf 12.30 is de Oude Kerk open en wordt een eenvoudige broodmaaltijd geserveerd.

Contact: rene.strengholt@gmail.com