Studenten

Delft telt zo’n 20.000 studenten, een vijfde van de totale bevolking. Vanzelfsprekend onderhoudt de Protestantse Gemeente te Delft nauwe banden met deze karakteristieke groep inwoners.

MoTiv (‘studentenpastoraat’)

Wat vroeger het ‘studentenpastoraat’ heette, heet nu MoTiV. De drie pastores van MoTiV willen (met name) TU-studenten helpen bij het zoeken naar een aanvaardbare balans tussen geloof en wetenschap, en bij het optimaal ontwikkelen van hun eigen talenten ten behoeve van de maatschappij. Daartoe onderhouden zij nauwe banden met de TU en hebben zij een breed aanbod gespreksgroepen, cursussen en trainingen.
Studenten en pastores komen – samen met een brede kring oud-studenten en mensen die zich aangetrokken voelen tot de oecumene – bijeen in de Kerk aan het Noordeinde (zie onder wijkgemeenten). MoTiv valt onder gedeelde verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Delft en de Rooms-katholieke kerk. 

De pastores van MoTiv zijn: 

Hans van Drongelen, tel. 020-6400169, e-mail: h.vandrongelen@motiv-tudelft.nl 
Renske Oldenboom, tel. 015-2563556, e-mail: r.oldenboom@motiv.tudelft.nl 
Günther Storms, tel. 026-8483277, e-mail: g.sturms@motiv.tudelft.nl 
Meer informatie: www.motiv.tudelft.nl 
E-mail: info@motiv.tudelft.nl

International Christian Fellowship

International Christian Fellowship wil een hechte gemeenschap vormen voor buitenlandse studenten en academici die zijn verbonden aan de TU of aan andere bedrijven en instellingen. Iedere zondag is er voor hen een Engelstalige kerkdienst (12.30 uur in de Nieuwe Kerk). Daarnaast worden er cursussen, Bijbelstudies en kringen georganiseerd. IREF is een kerkenraadscommissie van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Delft en werkt samen met de Gereformeerd Vrijgemaakte Immanuelkerk.

Meer informatie over ICF vindt u hier www.icfdelft.nl


Contact: info@icfdelft.nl