Raad van Kerken

De Protestantse Gemeente te Delft is lid van de Raad van Kerken in Delft. Aan dit overkoepelend orgaan neemt een groot aantal Delftse kerk- en geloofsgenootschappen deel. De Raad organiseert diverse kerkelijke activiteiten voor en in de stad, zoals de jaarlijkse Week voor de Eenheid van het Gebed, een kerkdienst en stille tocht op 4 mei, en de jaarlijkse Hugo de Groot-lezing. Ook verzorgt de Raad een wekelijkse radio-uitzending via Stadsradio Delft.

Meer informatie vindt u hier www.raadvankerkendelft.nl.