Missionair

Wij Geloven in Delft. Dat is het overkoepelende motto voor het beleid en de samenwerking van de wijkgemeenten ten aanzien van de missionaire en diaconale presentie in de stad. 
Op diverse manieren wil de Protestantse Gemeente te Delft kerk zijn in de stad, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn in het Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof, het organiseren van maandelijkse “zoekdiensten” in de Oude Kerk, het organiseren van activiteiten tijdens Lichtjesavond in december.

Elke wijkgemeente geeft inhoud en gestalte aan het missionair bezig zijn. Specifieke informatie daarover vindt u op de site van de betreffende wijkgemeente. Er zijn ook wijkoverstijgende activiteiten, zoals de Vakantiebijbelweken en Athletes in Action, jeugdclubs en gezamenlijke maaltijden. 

En verder zijn er de monumentale binnenstadskerken, de Oude en de Nieuwe Kerk. Die vormen niet alleen een toeristische trekpleister, maar worden naast de zondagse vieringen ook gebruikt voor kerkelijke activiteiten door de week.