Evangelist

René Strengholt werkt als evangelist in de protestantse gemeente Delft.

Evangelist
René Strengholt
Tel. 015-8804887
Email: rene.strengholt@gmail.com