Centrale Missionaire Commissie

Veel van de missionaire activiteiten in Delft worden geïnitieerd en georganiseerd door de Centrale Missionaire Commissie, die door de Algemene Kerkenraad in het leven is geroepen om missionaire activiteiten in en uit alle wijkgemeenten te coördineren. De CMC wordt aangestuurd door René Strengholt, missionair werker. Hij werkt nauw samen met het hoofd van de Oude en Nieuwe Kerk.

Meer informatie over de CMC vindt u hier www.missionairdelft.nl

Contact: mail@missionairdelft.nl

Voorzitter: Willem Bas
Tel. 015-2615044
Email: mail@missionairdelft.nl
Penningmeester: de heer E.H. Verhage
Bankrekeningnummer: NL14 RABO 0153 7195 83
t.n.v. PG Delft, Centrale Missionaire Commissie