Zondag 3 december 2023

Eerste Advent. Het eerste vlammetje van verwachting, van hoop, van een steeds groter wordend Licht in de wereld gaat branden. Een mooie dag voor een CityKerkDienst over mens-zijn.

10.00  Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort
19.00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof ds. H. Mast, Terheijde 
09.30 Evangelisch-Luthers Lutherse Kerk ds. T.S. Smit viering van Schrift en Tafel
10.00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden
12.30 ICF-Delft Nieuwe Kerk ds. H.J. Roosenbrand Engelstalige viering
10.00 Immanuel Wipmolen mw. J. Sneep
11.15 Kerk ah Noordeinde Lutherse Kerk ds. D. Schiethart oecumenische viering
10.00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Heilig Avondmaal
17.00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie dankzegging Heilig Avondmaal
10.00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Heilig Avondmaal
17.00 Mattheüs Nieuwe Kerk ds. M.J. van Oordt voortzetting en dankzegging HA
10.00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D.M. Knibbe
10.30 Vrijzinnig Delft Abtswoude ds. L. Lafeber
10.00 Dienst voor doven Koningkerk, Voorburg ds. G.C. Stigter www.doofenkerk.nl
11.30 ISC Raamstraatkerk pater Avin Kunnekkedan (RK) www.iscdelft.nl
19.00  Verpleeghuis De Bieslandhof ds. H. Mast, Terheijde aan Zee
10.00 Ziekenhuis Reinier de Graaf
Woord en Communieviering
15.00 alle wijkgemeenten Nieuwe Kerk ds. R.F.J. Strengholt CityKerkDienst

Op zondag 3 december is de eerste collecte voor de diaconie (Jessehof). De opbrengst van de tweede collecte gaat naar pastoraat en eredienst. De facultatieve deurcollecte is voor missionaire kerstactiviteiten (bv. Lichtjesavond). 

U kunt uw giften geven in de erediensten of een gift overmaken op de rekening van de diaconie met vermelding van: datum zondag, wijkgemeente en verdeling over doelen (IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft). U kunt ook via deze pagina geven.

De meeste vieringen kunt u ook online volgen. 
Kijk hiervoor op www.kerkomroep.nl of YouTube en zoek naar de betreffende wijkgemeente.
Wijkgemeente Hof van Delft is ook te volgen op www.hofkerk-delft.nl.
Wijkgemeente Immanuel is (met beeld) te volgen op www.kerkdienstgemist.nl.