Zondag 18 augustus 2024

9e zondag van de zomer | 12e zondag na Trinitatis. 'Hallelujah! Loof de Heer, mijn ziel. | De Heer wil ik loven, zolang ik leef. | Mijn God bezingen zolang ik besta.' (Psalm 146)

10.00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk ds. H.M. Habekotté, Vlaardingen
19.00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof ds. B. Schoone, Poeldijk
10.00 Hof van Delft/ELG Hofkerk ds. T.S. Smit HI4-viering
12.30 ICF Delft Nieuwe Kerk dhr. B. Landon Engelstalige viering
10.00 Immanuel Hofkerk ds. T.S. Smit HI4-viering
11.30 Kerk a/h Noordeinde geen viering
10.00 Maranatha Oude Kerk ds. J.A.C. Olie
17.00 Maranatha Bethlehemkerk prop. M. van den Hoorn, Rotterdam
10.00 Mattheüs Marcuskerk ds. P. Baas, Zoetermeer
17.00 Mattheüs Nieuwe Kerk ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht
10.00 Vierhoven Hofkerk ds. T.S. Smit HI4-viering
10.30 Vrijzinnig Delft Abtswoude ds. L. Lafeber
10.00 Dienst voor doven Koningkerk, Voorburg ds. A.P.  Brabander www.doofenkerk.nl
11.30 Int. Student Chaplaincy Raamstraatkerk geen viering
10.00 Reinier de Graafgasthuis ds. J. de Haan dienst van Woord en Gebed
19.00 Bieslandhof ds. B. Schoone, Poeldijk

Op zondag 18 augustus is de eerste collecte voor de diaconie. De opbrengst van de tweede collecte gaat naar pastoraat en eredienst. 

U kunt uw giften geven in de erediensten of een gift overmaken op de rekening van de diaconie met vermelding van: datum zondag, wijkgemeente en verdeling over doelen (IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft). U kunt ook via deze pagina geven.

De meeste vieringen kunt u ook online volgen. 
Kijk hiervoor op www.kerkomroep.nl of YouTube en zoek naar de betreffende wijkgemeente.
Wijkgemeente Hof van Delft is ook te volgen op www.hofkerk-delft.nl.
Wijkgemeente Immanuel is (met beeld) te volgen op www.kerkdienstgemist.nl.