Zondag 14 juli 2024

4e zondag van de zomer | 7e zondag na Trinitatis. 'Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit... (Marcus 6, 6b-7)

10.00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. E. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel
19.00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk ds. M. Treuren thema-leerdienst
10.00 Hof van Delft/ELG Hofkerk ds. F.A. van Helden
12.30 ICF Delft Nieuwe Kerk dhr. B. Landon Engelstalige viering
10.00 Immanuel Wipmolen ds. D. Verboom
11.30 Kerk a/h Noordeinde geen viering
10.00 Maranatha Marcuskerk ds. J.A.C. Olie
17.00 Maranatha Nieuwe Kerk prop. L. Solleveld, 's-Gravenzande
10.00 Mattheüs Oude Kerk ds. P.L. de Jong, Rotterdam
19.00 Mattheüs Marcuskerk ds. E. van der Poel, Meerkerk
10.00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. B. Kriekaard Heilig Avondmaal
10.00 Vrijzinnig Delft Lutherse Kerk ds. M. Junte
10.00 Dienst voor doven Ons Honk, Zoetermeer ds. A. Dingemanse www.doofenkerk.nl
11.30 Int. Student Chaplaincy Raamstraatkerk geen viering
10.00 Reinier de Graafgasthuis pastor E. Beerends Woord- en Communieviering
19.00 Bieslandhof ds. B. Kriekaard

Op zondag 14 juli is de eerste collecte voor de diaconie. De opbrengst van de tweede collecte gaat naar pastoraat en eredienst. De deurcollecte is voor een missionair doel, door de wijkgemeente zelf te kiezen.

U kunt uw giften geven in de erediensten of een gift overmaken op de rekening van de diaconie met vermelding van: datum zondag, wijkgemeente en verdeling over doelen (IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft). U kunt ook via deze pagina geven.

De meeste vieringen kunt u ook online volgen. 
Kijk hiervoor op www.kerkomroep.nl of YouTube en zoek naar de betreffende wijkgemeente.
Wijkgemeente Hof van Delft is ook te volgen op www.hofkerk-delft.nl.
Wijkgemeente Immanuel is (met beeld) te volgen op www.kerkdienstgemist.nl.