Zondag 11 augustus 2024

8e zondag van de zomer | 11e zondag na Trinitatis. 'De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag | Mijn mond is altijd vol van zijn lof. | Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. | De nederigen zullen het met vreugde horen.' (Psalm 34)

10.00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. L. den Breejen
19.00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk ds. R.J. van Elderen, Nootdorp thema-leerdienst
10.00 Hof van Delft/ELG Vierhovenkerk dhr. C. van der Maas HI4-viering
12.30 ICF Delft Nieuwe Kerk dhr. B. Landon Engelstalige viering
10.00 Immanuel Wipmolen ds. C.S. der Nederlanden
11.30 Kerk a/h Noordeinde geen viering
10.00 Maranatha Marcuskerk ds. J.C. Breugem, Ede
17.00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. J.M. Molenaar, Zoetermeer wg. Maranatha te gast
10.00 Mattheüs Oude Kerk prop. A.J.N. Scheer, Huizen
17.00 Mattheüs Nieuwe Kerk ds. J.M. Molenaar, Zoetermeer wg. Maranatha te gast
10.00 Vierhoven Vierhovenkerk dhr. C. van der Maas HI4-viering
10.30 Vrijzinnig Delft geen viering
10.00 Dienst voor doven geen viering
11.30 Int. Student Chaplaincy Raamstraatkerk geen viering
10.00 Reinier de Graafgasthuis pastor D. Brugts Woord- en Communieviering
19.00 Bieslandhof ds. C.S. der Nederlanden

Op zondag 11 augustus is de eerste collecte voor de zending (Kerk in Actie en GZB). De opbrengst van de tweede collecte gaat naar pastoraat en eredienst. De deurcollecte is voor missionaire kinderactiviteiten.

U kunt uw giften geven in de erediensten of een gift overmaken op de rekening van de diaconie met vermelding van: datum zondag, wijkgemeente en verdeling over doelen (IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft). U kunt ook via deze pagina geven.

De meeste vieringen kunt u ook online volgen. 
Kijk hiervoor op www.kerkomroep.nl of YouTube en zoek naar de betreffende wijkgemeente.
Wijkgemeente Hof van Delft is ook te volgen op www.hofkerk-delft.nl.
Wijkgemeente Immanuel is (met beeld) te volgen op www.kerkdienstgemist.nl.