Collecterooster

Het collecterooster wordt door de Algemene Kerkenraad jaarlijks vastgesteld

In deze periode waarin er geen kerkdiensten zijn, kunt u toch bijdragen in de collecten die zouden zijn gehouden. U kunt dat doen door uw collectegiften over te maken naar het rekeningnummer van de Diaconie:
NL37 RABO 0373 7366 06 met vermelding: collecte (datum) - 1e collecte, bedrag, 2e collecte, bedrag, evt. 3e collecte, bedrag

Het collecterooster voor 2021 is hier als pdf te raadplegen.

Het collecterooster voor 2022 is hier als pdf te raadplegen.