Collecterooster

Het collecterooster wordt door de Algemene Kerkenraad jaarlijks vastgesteld

In deze periode waarin er geen kerkdiensten zijn, kunt u toch bijdragen in de collecten die zouden zijn gehouden. U kunt dat doen door uw collectegiften over te maken naar het rekeningnummer van de Diaconie:
NL37 RABO 0373 7366 06 met vermelding: collecte (datum) - Bezinningsactie (bedrag) en Pastoraat en Eredienst (bedrag).

Het collecterooster voor 2020 is hier als pdf te raadplegen.