Collecterooster

Overzicht van de doelen van de collectes

Collecterooster 2018 Protestantse gemeente te Delft

In 2018 is de volgorde van de collecten veranderd, de eerste collecte is voor een diaconaal doel, die voor de kerk zelf is de tweede geworden.

1e collecte 2e collecte 3e of deurcollecte
1 jan nieuwjaarsdag Diaconie Pastoraat en eredienst
7 jan Interkerkelijk Sociaal Fonds Bijdrage aan energiekosten kerken
14 jan diaconale project wijkgemeente (**) Pastoraat en eredienst
21 jan Jessehof Pastoraat en eredienst
28 jan Diaconie Pastoraat en eredienst Catechese en educatie
4 feb KiA-Project 1028 (Wereldiaconaat) Bijdrage aan energiekosten kerken
11 feb wijk diaconaal doel (*) Pastoraat en eredienst
18 feb Bezinningsactie Bijdrage aan onderhoud Pastorieen Onderhoudsfonds
25 feb Bezinningsactie Pastoraat en eredienst
4 mrt Bezinningsactie Bijdrage aan Koffiedrinken na kerkdiensten Zending KiA / GZB
11 mrt Bezinningsactie Pastoraat en eredienst
14 mrt biddag Diaconie Pastoraat en eredienst
18 mrt Bezinningsactie Pastoraat en eredienst
25 mrt Bezinningsactie Pastoraat en eredienst Facultatief: Missionaire activiteiten in de binnenstad
29/30 mrt WtDond/GoedeVr Bezinningsactie Pastoraat en eredienst
31 mrt Paasnacht Diaconie Pastoraat en eredienst
1/2 apr Pasen Diaconie Paascollecte (plaatselijk jeugdwerk)
8 apr Stichting Gave Pastoraat en eredienst
15 apr The Mall Delft Pastoraat en eredienst
22 apr diaconale project wijkgemeente (**) Bijdrage aan Geloven in Delft Eredienst en kerkmuziek
29 apr Diaconie Pastoraat en eredienst
6 mei Gevangenzorg NL Pastoraat en eredienst Onderhoud orgels
10 mei hemelvaartsdag Diaconie Pastoraat en eredienst
13 mei Jessehof Pastoraat en eredienst
20/21 mei Pinksteren Pinksterzendingscollecte KiA-Project 1027 Pastoraat en eredienst
27 mei Opvang Siriz Delft Pastoraat en eredienst Onderhoudsfonds
3 jun Diaconie Bijdrage aan onderhoudpastorieen
10 jun Werelddiaconaat KiA - Project 1027 Pastoraat en eredienst Facilitaire voorzieningen NK
17 jun Binnenlandsdiaconaat KiA- Project 1027 Pastoraat en eredienst
24 jun Stadsdiaconaat (Voedselbank, Johaniter en Interkerkelijk Stadsdiaconaat) Pastoraat en eredienst Onderhoud orgels
1 jul Ouderenwerk (dagexcursie) Bijdrage aan wijkactiviteiten
8 jul Interkerkelijk Sociaal Fonds Pastoraat en eredienst
15 jul Diaconie Pastoraat en eredienst Facultatief: AiA / VBW / kinderkamp HvD
22 jul Diaconie Pastoraat en eredienst
29 jul Diaconie Pastoraat en eredienst
5 aug Diaconie Pastoraat en eredienst Facultatief: AiA / VBW / kinderkamp HvD
12 aug Zomerzendingscollecte KiA - Project 1027 Pastoraat en eredienst
19 aug Diaconie Pastoraat en eredienst
26 aug Taste Pastoraat en eredienst
2 sep diaconale project wijkgemeente (**) Bijdrage aan onderhoud Pastorieen  Plaatselijk jeugdwerk
9 sep Diaconie, directe hulpverlening Pastoraat en eredienst
16 sep Vredeswerk PKN - PitProrege(Diaconaal Fonds Militairen) Pastoraat en eredienst Facultatief: Missionaire kinderactiviteiten
23 sep Diaconie Bijdrage aan  Geloven in Delft -
30 sep diaconale organisatie door wijkgemeente (***) Pastoraat en eredienst Onderhoud orgels
7 okt Kerk en Israël Bijdrage aan Koffiedrinken na kerkdiensten
14 okt KIA-Project 1027 (Werelddiaconaat) Pastoraat en eredienst
21 okt Diaconie Pastoraat en eredienst Plaatselijk jeugdwerk
28 okt nationale bijbelzondag  The Mall Delft Pastoraat en eredienst (2/3) - NBG (1/3)
4 nov AJMP Burundi Bijdrage aan energiekosten kerken Zending KiA/ GZB
7 nov dankdag Diaconie Pastoraat en eredienst
11 nov Binnenlandsdiaconaat KiA - Project 1027 Pastoraat en eredienst Onderhoudsfonds
18 nov Diaconie  Bijdrage aan onderhoud Pastorieen
25 nov diaconale project wijkgemeente (**) Pastoraat en eredienst Facilitaire voorzieningen NK
2 dec ouderenwerk (kerstattentie) Bijdrage aan energiekosten kerken Facultatief: Lichtjesavond/Kerst in Voorhof/Kinderkerstfeest
9 dec Jessehof Pastoraat en eredienst Bijzonder Pastoraat
16 dec Stichting Present Delft Bijdrage aan wijkactiviteiten
23 dec Rudolphstichting / Stichting de Hoop Pastoraat en eredienst
24 dec Kerstnacht (wijkkerken) Doelen vastgesteld door Delftse Raad van Kerken Pastoraat en eredienst
24 dec Kerstnacht (NK of Ok) Doelen vastgesteld door Delftse Raad van Kerken Pastoraat en eredienst
25/26 dec Kerst Kinderen in de Knel - Project 1027 Pastoraat en eredienst
30 dec Rampenfonds Pastoraat en eredienst
31 dec oudejaarsdag Rampenfonds Pastoraat en eredienst Leerstoelenfonds (Maranatha / Mattheus)

Toelichting:

- Het is aan de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente de doelen vast te stellen.
- Een aantal collecten wordt voorgesteld door de Protestantse Kerk in Nederland.
- Indien voor de breukstreep 2 collectedoelen voorkomen die verbonden zijn door een koppelteken, dan is het eerste doel bestemd voor de kerkdiensten van de wijkgemeenten Binnenstad/Vrijenban, Immanuel, Hof van Delft en Vierhoven, en het tweede doel voor die van de wijkgemeenten Maranatha en Mattheüs.
- Het college van diakenen heeft aantal diaconie collecten een speciale bestemming gegeven. 
- De 3e collecte ten behoeve van "Missionaire activiteiten in de binnenstad', betreft een collecte voor activiteiten van de PGD met een missionair karakter, deze activiteiten zijn: Lichtjes in Delft (gedenken overledenen), Zoekdiensten, Monumentendag en Stadsgesprekken. Deze collecte is een facultatieve collecte.
- Op voorstel van de Delftse Raad van Kerken wordt sinds het jaar 2004 jaarlijks tijdens de kerstnachtdiensten een coltectedoel vastgesteld ten behoeve van het plaatselijke interkerkelijk diaconaal werk. Alle aan de kerstnachtdiensten deelnemende kerken collecteren dan voor dit doel.
- Tijdens de kerstnachtdienst die in de Oude of in de Nieuwe Kerk plaatsvindt, wordt de 1e collecte (Diaconie) tijdens de kerkdienst gehouden en vindt de 2e collecte (Pastoraat en eredienst) bij de uitgang plaats.
(*): te besteden voor een eigen diaconale wijkactiviteit
(**): diaconaat project te bepalen door wijkdiaconie (4x). Jaarlijks bepaald de wijkdiaconie 1 doel.
(***): diaconale organisatie te bepalen door wijkdiaconie