Jaarrekeningen 2019

Gemeenten en diaconieën dienen elk jaar vóór 1 juli een aantal gegevens te publiceren op hun website, waaronder een verkorte staat van baten en lasten. Dit is de publicatieverplichting die elke ANBI-instelling heeft. Dit jaar heeft de Belastingdienst laten weten dat er uitstel mogelijk is, als het door de coronamaatregelen niet lukt om de jaarrekeningen 2019 voor 1 juli te publiceren.

Ook voor de Protestantse Gemeente Delft was dit het geval: door de bijzondere omstandigheden als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, is er vertraging opgelopen in het proces rond de totstandkoming en goedkeuringen van de jaarrekeningen 2019. Bij de Belastingdienst is toestemming gevraagd en verkregen voor het later indienen van deze jaarrekeningen.

Inmiddels zijn beide rekeningen vastgesteld en kunt u ze hiernaast vinden.