Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2020

Op 24 juni 2021 heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening over 2020 voorlopig goedgekeurd. Een toelichting op en samenvatting van de jaarrekening vindt u hier.

Bij een terugblik op 2020 kunnen we een blik op het jaar 2021 niet vermijden. We zijn blij dat op dit moment de toegezegde vrijwillige bijdragen nog steeds binnenkomen en we voor deze post nog op het schema van de begroting liggen. Ook de opbrengsten van de collectes laten geen sterke daling zien als gevolg van de coronamaatregelen. Dank u wel dat u onze kerk in Delft op deze manier blijft steunen!