Zondag 9 oktober

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort, gezinsdienst Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof geen viering
10:00 Maranatha Oude Kerk
ds. L. de Wit, Ede Kerkomroep Oude Kerk, YouTube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk
ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
10:00 Mattheüs Marcuskerk
ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk YouTube
17:00 Mattheüs Nieuwe Kerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Voorstraat 64 ds. M. Junte
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. T.S. Smit Kerkomroep Hofkerk of hofkerk-delft
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D.M. Knibbe, viering Heilig Avondmaal Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. R. Strengholt Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit muziekvesper
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ms. ds. R. Oldenboom oecumenische dienst
10:00 Dienst voor doven Halte 2717, Zoetermeer mw. C. Veldhuizen, zie:doofenkerk
19:00 Bieslandhof Bieslandhof geen viering
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 Woord- en Communieviering 
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 ds. T.S. Smit (PKN), Zie iscdelft
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Diaconie, doel dat door de wijkgemeente is gekozen; 2e collecte: pastoraat en eredienst; deurcollecte: onderhoud orgels

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500