Zondag 9 december

Tweede Advent, alle vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk ds. A.B.Vroomans Heilig Avondmaal
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof ds. A.B.Vroomans
10:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. N.M. Tramper, Gouda voorbereiding Heilig Avondmaal
17:00 Maranatha Bethlehemkerk prof. dr. F.G. Immink, Driebergen
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. C. van Duijn voorbereiding Heilig Avondmaal
17:00 Mattheüs Nieuwe Kerk ds. M.C. van Pelt, Rotterdam
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude ds. P. Wilbrink
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. M. Visser
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. G.C. van de Kamp
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe
10:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C. Muusse Metten
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 pastor G. Sturms oecumenische viering
9:30 Dienst voor doven Rehobothkerk, R’dam ds. F. van Dijke
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof ds. A.B.Vroomans
Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping mw. J.J. Moggré, Rijswijk dienst van Woord en Gebed
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 ds. T.S. Smit
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. H.J. Roosenbrand en ds. N.M. Tramper

1e collecte: Jessehof; 2e collecte: pastoraat en eredienst; deurcollecte: bijzonder pastoraat