Zondag 9 augustua

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. P. Schalk, Rijswijk Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof geannuleerd
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. G.J. Hiensch, Rhenen/Elst Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. L. den Breejen Kerkomroep Marcuskerk Youtube
17:00 Mattheüs, Maranatha is te gast Oude Kerk ds. L.J. Geluk, Rotterdam Kerkomroep Oude Kerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk Poëzie en Muziek
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. R. van Essen Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Wipmolen
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit
Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 geen viering
Dienst voor doven geannuleerd
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof geannuleerd Kerkomroep Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen viering
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 geannuleerd
Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk dhr. B. Landon Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst; facultatieve deurcollect voor Athletes in Action, de Vakentiebijbelweken of Kinderkamp

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven