Zondag 7 maart

Vierde Lijdenszondag, alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

15:00 Nieuwe Kerk mw. D. Mostert Zoekdienst
10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. G. Kansen, Hilversum Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk prof. dr. M.J. Paul, Ede Kerkomroep Marcuskerk Youtube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude ds. D. Peters Zoom
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit, viering Heilig Avondmaal
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 pastor T. Meijknecht oecumenische dienst, via Zoom
Dienst voor doven zie:www.doofenkerk.nl/
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 pater Avin Kunnekkadan (RK) zie ook www.icsdelft.nl
12:30 ICF Delft Immanuelkerk ds. J. Slager Kerkomroep, Youtube

1e collecte: Bezinningsactie; 2e collecte: pastoraat en eredienst; deurcollecte: zending via Kerk in Actie / GZB

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven