Zondag 7 juni

Alle diensten en hoe die te volgen zijn

tijd wijkgemeente link kerkomroep overige volgmethoden Voorganger
13:00 Zoekdienst Oude Kerk dhr. R.F.J. Strengholt
10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk Facebook nog niet bekend
Binnenstad-Vrijenban
10:00 Maranatha Bethlehemkerk Youtube ds. J.A.C. Olie
17:00 Maranatha Bethlehemkerk Youtube ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard
10:00 Mattheüs Marcuskerk Youtube ds. M.J. van Oordt
19:00 Mattheüs Marcuskerk Youtube ds. P. Vermaat, Veenendaal
Vrijzinnig Hervormden link wordt vooraf digitaal verspreid
10:00 Hof van Delft, Vierhoven, Immanuël Wipmolen ds. D. Knibbe
09:30 Evangelisch-Luthers Lutherse Kerk ds. T.S. Smit
11:15 Kerk aan het Noordeinde Kijk op www.kerkaanhetnoordeinde.nl voor een wekelijkse overdenking
Dienst voor doven
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
Joriskapel locatie St. Jorisweg
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk Youtube ds. J. Slager

1e collecte: diaconie, Jessehof; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven