Zondag 3 juli

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

14:45 Nieuwe Kerk niet bekend Zoekdienst
10:00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk mw. ds. N. de Ronde, gezinsdienst Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban geen viering
10:00 Maranatha Oude Kerk ds. A. Vastenhoud, Dinteloord Kerkomroep Oude Kerk, YouTube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
10:00 Mattheüs Marcuskerk dr. J. van Eck, Lexmond Kerkomroep Marcuskerk YouTube
17:00 Mattheüs Nieuwe Kerk dr. P. Veerman, Katwijk Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude  mw. ds. M. van den Broek
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Hofkerk of hofkerk-delft
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. R. van Essen Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
10:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C.J. Muusse
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 geen viering
10:00 Dienst voor doven Koningskerk, Voorburg mw. ds. A. Hommes-van der Steeg, zie:doofenkerk
19:00 Bieslandhof Bieslandhof geen viering
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 niet bekend
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 pater Avin Kunnekkedan (RK), Zie iscdelft
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Werelddiaconaat (Kia of Project1027); 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500