Zondag 6 februari

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

14:45 Nieuwe Kerk stadspastor R.F.J. Strengholt Zoekdienst
10:00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk ds. L. den Breejen, Delft Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Marcuskerk ds. A. Simons, Montfoort Kerkomroep Marcuskerk YouTube
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
10:00 Mattheüs Nieuwe Kerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk YouTube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude  mw. ds. L. Lafeber
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. M.E. den Dulk Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk mw. ds. R. Oldenboom Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C. Muusse
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. T.S. Smit oecumenische dienst
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk mw. ds. R. Oldenboom zie:http://www.doofenkerk.nl/
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 mw. J. Moggré, Rijswijk dienst van Woord en Gebed
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 pater Avin Kunnekkedan (RK) Zie www.iscdelft.nl
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Werelddiaconaat, Kerk in Actie / Project 1027; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500