Zondag 5 juli

Alle vieringen met locatie en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

13:00 Oude Kerk dhr. R.F.J. Strengholt Zoekdienst
10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. A.B. Vroomans Kerkomroep Nieuwe Kerk , Facebook, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof ds. H. Mast, Terheijde aan Zee Kerkomroep Bieslandhof
mogelijk gaat deze dienst niet door
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube Voorbereiding Heilig Avondmaal
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.W. Hooydonk, Oldebroek Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. A.J. Kunz, Katwijk Kerkomroep Marcuskerk Youtube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. W.A. van den Bom, Hei en Boeicop Kerkomroep Marcuskerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude ds. M. Junte
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen dhr. I. de Jong Kerkomroep Wipmolen
10:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T. Smit
Kerk aan het Noordeinde Kijk op www.kerkaanhetnoordeinde.nl voor een wekelijkse overdenking, Zoomviering
Dienst voor doven
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof ds. H. Mast, Terheijde aan Zee Kerkomroep Bieslandhof
mogelijk gaat deze dienst niet door
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg M. Onderwater, geestelijk verzorger GGZ Delfland mogelijk gaat deze dienst niet door
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping
Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager

1e collecte: Project 1027 of Kerk in Actie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven