Zondag 5 april

Palmzondag

In verband met het coronavirus zijn beperkende maatregelen van de regering van toepassing. Via internet zijn die diensten dan wel vanaf thuis te volgen. De gebouwen staan hieronder zodat men via kerkomroep.nl de juiste uitzending kan vinden. Links naar de juiste pagina bij kerkomroep.nl staan hieronder.

Tijd Wijkgemeente Link naar kerkomroep andere uitzendmethode Voorganger
13:00 Zoekdienst  Oude Kerk dhr. R.F.J. Strengholt
10:00 Binnenstad-Vrijenban Oude Kerk Facebook ds. A.B. Vroomans
19:00 Binnenstad-Vrijenban
10:00 Mattheüs, Maranatha is te gast Nieuwe Kerk ds. M.J. van Oordt
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. A. Jonker, Putten
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt
Vrijzinnig Delft
10:00 Hof van Delft Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl ds. C.S. der Nederlanden
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk  ds. M. Visser
10:00 Immanuël Wipmolen ds. G.C. van der Kamp
Evangelisch-Luthers preek thuis te ontvangen
Kerk aan het Noordeinde
Dienst voor doven www.doofenkerk.nl
19:00 de Bieslandhof
Joriskapel
10:00 Reinier de Graaf
11:30 Int. Student Chaplaincy
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk Facebook ds. J. Slager

1e collecte: bezinningsactie; 2e collecte: pastoraat en eredienst; deurcollecte voor missionaire activiteiten in de binnenstad.

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie. 

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.