Woensdag 4 november

Dankdag, de vieringen voor deze dag

19:30 Binnenstad Vrijenban Bethlehemkerk ds. L. den Breejen Kerkomroep Bethlehemkerk,  Youtube
14:30 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie, kinderdienst Kerkomroep Bethlehemkerk,  Youtube
19:30 Maranatha, Mattheüs is te gast Nieuwe Kerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
14:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt, kinderdienst Kerkomroep Marcuskerk, Youtube

1e collecte: diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06     Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven