Zondag 4 december

Tweede Advent, alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

14:45 Nieuwe Kerk ds. R.F.J. Strengholt Zoekdienst
10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. L. den Breejen Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof geen dienst
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie, viering Heilig Avondmaal Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie, dankzegging Heilig Avondmaal Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
10:00 Mattheüs Marcuskerk  ds. M.J. van Oordt, viering Heilig Avondmaal Kerkomroep Marcuskerk YouTube 
17:00 Mattheüs Nieuwe Kerk ds. M.J. van Oordt, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
10:30 Vrijzinnig Delft Abtswoude ds. T. Vessies
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. D. Verboom Kerkomroep Hofkerk of hofkerk-delft
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. B. Kriekaard Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen mw. J. Sneep-Oorbeek Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit viering Heilig Avondmaal
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. E. de Groot oecumenische dienst
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk zaal 9 ds. W.M. Otte zie:doofenkerk
19:00 Bieslandhof Bieslandhof geen viering
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 Woord- en Communieviering
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 pater Avin Kunnekkedan (RK), Zie iscdelft
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Diaconie, Jessehof; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500