Zondag 4 april

Eerste Paasdag, alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

15:00 Nieuwe Kerk dhr. R.F.J. Strengholt Zoekdienst
10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk mw. ds. M.A. de Hoog, Doorn Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. C.J. Barth, Nederlandbroek Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk YouTube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk YouTube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude  ds. J. Marinus Zoom
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Wipmolen Kerkdienst gemist
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit, viering Heilig Avondmaal
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 pastorale team oecumenische dienst, Zoom
Dienst voor doven zie www.doofenkerk.nl
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 pater Avin Kunnekkadan (RK) Zie www.iscdelft.nl
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Kinderen in de Knel/Project 1027; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500