Zondag 31 mei

Pinksteren, alle diensten en hoe die te volgen zijn

tijd wijkgemeente link kerkomroep overige volgmethoden Voorganger
10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk Facebook ieder-iets-dienst
19:00 Binnenstad-Vrijenban
10:00 Maranatha Bethlehemkerk Youtube ds. J.A.C. Olie
17:00 Maranatha Bethlehemkerk Youtube ds. K. Hak, Lienden
10:00 Mattheüs Marcuskerk Youtube ds. M.J. van Oordt
19:00 Mattheüs Marcuskerk Youtube ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk
Vrijzinnig Hervormden link wordt vooraf digitaal verspreid Mw. ds. C.M. Geels
10:00 Hof van Delft, Vierhoven, Immanuël, Evangelisch-Luthers Hofkerk www.hofkerk-delft.nl ds. F. van Helden en dhr. C. Muusse
11:15 Kerk aan het Noordeinde Kijk op www.kerkaanhetnoordeinde.nl voor een wekelijkse overdenking
Dienst voor doven
de Bieslandhof Bieslandhof
Joriskapel locatie St. Jorisweg
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping
Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk Youtube ds. J. Slager

1e collecte: Pinksterzendingscollecte van Kerk in Actie en Project1027 van de GZB; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven