Zondag 30 juni

Alle vieringen

19:00 Oude Kerk Cantatevesper BWV 76
10:00 Binnenstad-Vrijenban Oude Kerk ds. A.B. Vroomans belijdenisdienst
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof ds. H.M. Habekotté, Maasdijk
10:00 Maranatha Marcuskerk prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg
15:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek dienst met mensen met een verstandelijke beperking
10:00 Mattheüs Nieuwe Kerk prop. G.J. Glismeijer, Gouda
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. C.H. Buitink, Klaaswaal
09:30 Vrijzinnig Hervormden Evangelisch Lutherse Kerk ds. K. van Klaveren
10:00 Hof van Delft / Evangelisch-Luthers Hofkerk ds. F.A. van Helden en ds. T.S. Smit
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser
10:00 Immanuël De Wipmolen mw. ds. C.S. der Nederlanden
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. B.M.H. van Drongelen oecumenische viering
Dienst voor doven Rehobothkerk, Rotterdam C.M. Veldhuizen
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof ds. H.M. Habekotté, Maasdijk
Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping mw. ds. M. de Vries, Naaldwijk Dienst van Woord en Gebed
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. H.J. Roosenbrand

1e collecte: diaconie (Interkerkelijk Sociaal Foonds)

2e collecte: pastoraat en eredienst

deurcollecte: onderhoud orgels