Zondag 29 november

Eerste Advent, alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. D. Verboom, Leiden Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. L.W. den Boer, Sliedrecht Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. D.M. van de Linde, Rotterdam Kerkomroep Marcuskerk Youtube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk Youtube
09:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk ds. M.F.C. Junte
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk dhr. R.F.J. Strengholt Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Wipmolen
10:00 Evangelisch-Luthers Hofkerk ds. F.A. van Helden
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. B.M.H. van Drongelen oecumenische dienst
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk  Zaal 9 ds. J.A. Jongeneel
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
10:00 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk geen opgave Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: diaconie, ouderenwerk; 2e collecte: pastoraat en eredienst; facultatieve deurcollecte voor diverse missionaire kerstactiviteiten

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven