Zondag 29 maart

In verband met het coronavirus zijn beperkende maatregelen van de regering van toepassing. Via internet zijn die diensten dan wel vanaf thuis te volgen. De gebouwen staan hieronder zodat men via kerkomroep.nl de juiste uitzending kan vinden. Links naar de juiste pagina bij kerkomroep.nl staan hieronder.

Tijd Wijkgemeente Link naar kerkomroep andere uitzendmethode Voorganger
10:00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk Facebook ds. K.F.A.W. van Wijngaarden, Ouddorp
19:00 Binnenstad-Vrijenban
10:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa
17:00 Maranatha Bethlehemkerk  ds. J.A.C. Olie
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. E. van den Ham, Zoetermeer
17:00  Mattheüs Marcuskerk  zou  Nieuwe Kerk zijn, tijd blijft hetzelfde ds. M.J. van Oordt
Vrijzinnig Hervormden
10:00 Hof van Delft Hofkerk www.hofkerk-delft.nl ds. F.A. van Helden
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D.M. Knibbe
10:00 Immanuël Wipmolen ds. H.J.K. Vaartjes
Evangelisch-Luthers preek thuis te ontvangen
11:15 Kerk aan het Noordeinde
Dienst voor doven www.doofenkerk.nl
19:00 de Bieslandhof
Joriskapel
10:00 Reinier de Graaf
11:30 Int. Student Chaplaincy
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk Facebook ds. J. Slager

1e collecte: bezinningsactie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie. 

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.