Zondag 28 november

Eerste Advent, alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk mw. prop. B. Broeren, jeugddienst Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Marcuskerk ds. A. Jonker, Putten Kerkomroep Marcuskerk YouTube
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
10:00 Mattheüs Oude Kerk dr. C.M.A. van Ekris, Zeist Kerkomroep Oude Kerk, YouTube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk YouTube
09:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk ds. J.F. Klijnsma
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden, doopdienst Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. H.J.K. Vaartjes Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit vesper
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 pastor T. Meijknecht oecumenische dienst
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk zaal 9 dhr. J.A. Jongeneel,  zie:http://www.doofenkerk.nl/
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 ds. M. de Vries, Naaldwijk
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 ds. T.S. Smit (PKN), Zie www.iscdelft.nl
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk dhr. B. Landon Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Diaconie (ouderenwerk, kerstattentie); 2e collecte: pastoraat en eredienst; facultatieve deurcollecte voor verschillende kerstvieringen (Voorhof, kinderkerstfeest etc.)

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500