Zondag 28 februari

Derde Lijdenszondag, alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. J. Henzen, Wateringen, viering Heilig Avondmaal Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk Youtube
17:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk Youtube
09:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk ds. M.F.C. Junte Zoom
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen dhr. R.F.J. Strengholt Kerkomroep Wipmolen  kerkdienst gemist
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 pastoor G. Sturms oecumenische dienst, via Zoom
Dienst voor doven zie:www.doofenkerk.nl/
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen viering
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 ds. T.S. Smit (PKN) zie ook www.iscdelft.nl
12:30 ICF Delft Immanuelkerk, Schoemakerstraat ds. R. van Loon Kerkomroep Youtube

1e collecte: Bezinningsactie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven