Zondag 27 juni

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk prop. R.F.J. Strengholt, Delfgauw, ieder-iets-dienst Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. W. Geerlof, Ede Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
10:00 Mattheüs Oude Kerk ds. P.L. de Jong, Rotterdam Kerkomroep Oude Kerk, YouTube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. L. Plug, Barneveld Kerkomroep Marcuskerk YouTube
09:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk mw. ds. A. Lang Zoom
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. D. Verboom Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. R. van Essen Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. M. Visser Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C. Muusse
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. O. Kroesen oecumenische dienst, Zoom
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk, zaal 9 voorganger onbekend, zie www.doofenkerk.nl
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen viering
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 ds. T.S. Smit (PKN), zie www.iscdelft.nl
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. H.J. Rosenbrand Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Interkerkelijk Sociaal Fonds; 2e collecte: pastoraat en eredienst; deurcollecte voor plaatselijk jeugdwerk

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500