Zondag 26 mei

Alle vieringen

19:00 Oude Kerk Robin Voorn Cantate vesperdienst
10:00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk ds. A.Vastenhoud, Den Haag
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof R. Strengholt
10:00 Maranatha Oude Kerk ds. J.J. Verhaar, Krimpen a/d IJssel
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. D. van Vreeswijk,  Zevenhuizen
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. G. van Meijeren, Rotterdam
17:00 Mattheüs Nieuwe Kerk prop. H.Z. Klink, Ouddorp
09:30 Vrijzinnig Hervormden Evangelisch Lutherse Kerk mw. ds. M. van den Broek
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D.M. Knibbe
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. B.M.H. van Drongelen
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C. Muusse gezinsdienst
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. R. Kopmels oecumenische viering
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk zaal 9 ds. E. Dibbets‑van der Roest
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof R. Strengholt
Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping dhr. A. Nap Dienst van Woord en Gebed
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 ds. T.S. Smit
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. H. Huijsing

1e collecte: wijkgekozen diaconaal doel; 2e collecte: pastoraat en eredienst