Zondag 26 maart

6e Lijdenszondag, alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen.

Er zijn afwijkingen van het 'normale patroon'.

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban geen viering
10:00 Maranatha Bethlehemkerk
ds. prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk
ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
10:00 Mattheüs Marcuskerk
ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk YouTube
19:00 Mattheüs Nieuwe Kerk ds. G.C. Bergshoeff, Scherpenzeel Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
09:30 Vrijzinnig Delft Lutherse Kerk
ds. E. van der Panne
10:00 Hof van Delft, Vierhoven Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden, jeugddienst Kerkomroep Hofkerk of hofkerk-delft
10:00 Immanuël De Wipmolen mw. J. Sneep Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk niet bekend
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. H. van Drongelen oecumenische viering
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk zaal 9 dhr. E. Krooneman, zie doofenkerk
19:00 Bieslandhof Bieslandhof geen viering
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 Dienst van Woord en Gebed
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 niet bekend; zie iscdelft
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Bezinningsactie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500