Zondag 26 juli

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. D. Verboom, Leiden Kerkomroep Nieuwe Kerk Facebook
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof mw. ds. H.M. de Jong, Rotterdam Kerkomroep Bieslandhof Facebook
mogelijk gaat deze viering niet door
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube 
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.J. Pater, Noordwijk Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. T.C. Verhoef, Nijkerk Kerkomroep Marcuskerk Youtube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein Kerkomroep Marcuskerk Youtube
09:30 Vrijzinnig Hervormden Evangelisch Lutherse Kerk ds. T. Smit gezamenlijke dienst met Evangelisch Luthers
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. van der Laan Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Wipmolen
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T. Smit gezamenlijke dienst met Vrijzinnig Delft
Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4
Dienst voor doven
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof mw. ds. H.M. de Jong, Rotterdam Kerkomroep Bieslandhof
mogelijk gaat deze viering niet door
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping
Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk dhr. B. Landon

1e collecte: diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven