Zondag 26 januari

Alle vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. A.B. Vroomans bevestiging ambtsdragers
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk ds. C.M. van Loon, Rotterdam thema-leerdienst
10:00 Maranatha Marcuskerk ds. H. Liefting, Gouda
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. J.A.C. Olie
10:00 Mattheüs Oude Kerk ds. L. den Breejen
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. T.C. Verhoef, Nijkerk
09:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk ds. M.F.C. Junte
10:00 Hof van Delft Hofkerk dhr. M. van der Laan
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. G.C. van de Kamp Viering Heilig Avondmaal
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit gezinsviering
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. O. Kroesen oecumenische viering
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk zaal 9 C.M. Veldhuizen
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof dhr. I. de Jong
Joriskapel locatie St. Jorisweg geen viering
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping mw. R.N. Slot‑de Haan, Maasland dienst van Woord en Gebed
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 pater Avin Kunnekkadan
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager en anderen bevestiging en intrede

1e collecte: diaconie: een doel dat door de eigen wijk is vastgesteld; 2e collecte: pastoraat en eredienst