Woensdag 26 februari

Aswoensdag

Op woensdag 26 februari is mw. ds. C.S. der Nederlanden een van de voorgangers in een aswoensdagviering in de Raamstraatkerk. Deze dienst begint om 19:30 uur.