Zondag 25 oktober

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk prop. R.F.J. Strengholt Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. A.J. Kunz, Katwijk a/d Zee Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J. Muller, Bleskensgraaf Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk Kerkomroep Marcuskerk Youtube
17:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk Youtube
09:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk mw. ds. M.J. Wassenaar
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. G.C. van de Kamp Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. M. Visser Kerkomroep Wipmolen
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. J.O. Kroesen oecumenische dienst
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk Zaal 9 ds. J.A. Jongeneel Een dienst kan ook gevolgd worden op:
www.doofenkerk.nl
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof Kerkomroep Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen viering
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. N.M. Tramper, Zeist Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst en het Nederlands Bijbelgenootschap

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06     Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven