Zondag 25 juli

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk mw. ds. M.A. de Hoog, Doorn Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J. Geene, Katwijk Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
10:00 Mattheüs Oude Kerk ds. M.J. Tekelenburg, Monster Kerkomroep Oude Kerk,YouTube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. G.C. Vreugdenhil, Gouda Kerkomroep Marcuskerk YouTube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk mw. ds. A. Lang Zoom
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C. Muusse
Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 geen dienst
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk ds. F.A. van Helden, zie:http://www.doofenkerk.nl/
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 ds. T.S. Smit (PKN) Zie www.iscdelft.nl
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk dhr. B. Landon Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500