Zondag 24 januari

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
15:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. C. Hendriks, Ede
Kennismakingsdienst
Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk dr. A.J. Kunz, Katwijk Kerkomroep Marcuskerk Youtube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. P.J. Visser, Rotterdam Kerkomroep Marcuskerk Youtube
09:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk ds. M.F.C. Junte
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen mw. J. Sneep-Oorbeek Kerkomroep Wipmolen
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. E. de Fouw oecumenische dienst
Dienst voor doven waarschijnlijk geanuleerd zie: http://www.doofenkerk.nl/
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
10:00 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. H.J. Roosenbrand Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: Diacone, een wijkgekozen doel; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven