Zondag 16 augustus

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk mw. ds. M.A. de Hoog, Doorn Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof geannuleerd
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. P.J. Teeuw, Papendrecht Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
17:00 Maranatha, Mattheüs is te gast Bethlehemkerk ds. E. Goud, Nieuw-Lekkerland Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Oude Kerk dr. P.J. Visser, Amsterdam Kerkomroep Oude Kerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude mw. ds. K. Bezemer
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. D. Verboom Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen dhr. I. de Jong Kerkomroep Wipmolen
10:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. R. van Essen
Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 geen viering
Dienst voor doven geannuleerd
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof geannuleerd Kerkomroep Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen viering
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 geannuleerd
Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk dhr. B. Landon Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: zomerzendingscollecte voor projecten van Kerk in Actie en GZBProject 1027; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven