Zondag 21 februari

Tweede Lijdenszondag, alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk prop. W. Koudijs, Zeist Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
15:00 Binnenstad-Vrijenban
Maranatha
Mattheüs
Hof van Delft
Vierhoven
Immanuël
Bethlehemkerk  start bezinningsactie ds. J.A.C. Olie & ds. M. Visser Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude ds. I. de Jong Zoom
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D. Verboom Kerkomroep Wipmolen
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C. Muusse
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. B.M.H. van Drongelen oecumenische dienst, Zoom
Dienst voor doven zie:www.doofenkerk.nl/
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 Zie www.iscdelft.nl/
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. H.J. Rosenbrand Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: Bezinningsactie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven