Zondag 20 september

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. J. Henzen, Wateringen Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof geen dienst Kerkomroep Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Voorbereiding Heilig Avondmaal Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. H. Liefting, Gouda Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
10:00 Mattheüs Oude Kerk ds. M.J. van Oordt Voorbereiding Heilig Avondmaal Kerkomroep Oude Kerk Youtube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. J. van der Meijden, Bergambacht Kerkomroep Marcuskerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude ds. I. de Jong
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
09:15 Immanuël Vredeskerk ds. D.M. Knibbe, duo-viering Kerkomroep Wipmolen
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. H. van Drongelen
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 mw. ds. P. de Nooy oecumenische viering
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk zaal 9 ds. C.M. Veldhuizen
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof geen dienst Kerkomroep Bieslandhof
Joriskapel locatie St. Jorisweg
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
10:00 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst; deurcollecte: missionaire kinderactiviteiten

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven