Woensdag 20 februari

Huisdienst Lindenhof

Op woensdag 20 februari gaat ds. F.A. van Helden of mw. ds. C.S. der Nederlanden voor in een huisdienst in de Lindenhof. Deze dienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt begint om 14:30 uur.