Zondag 2 mei

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

15:00 Zoekdienst Nieuwe Kerk dhr. R.F.J. Strengholt Kerkomroep Nieuwe Kerk
10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. L. den Breejen, Delft, ieder-iets-dienst Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.J. Verhaar, Nieuwerkerk a/d IJssel Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. A. Simons, Montfoort Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. T. Jacobs, Leiden Kerkomroep Marcuskerk YouTube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk YouTube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude ds. P. Wilbrink Zoom
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit viering Heilig Avondmaal
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 pastor E. de Groot oecumenische dienst, Zoom
10:99 Dienst voor doven Het Boek dienstdoende predikant, zie:http://www.doofenkerk.nl/ met gebarentolk
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 pater Avin Kunnekedan (RK),  Zie www.iscdelft.nl
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk dhr. S. Dimitriadis Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500