Zondag 19 juli

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen.

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. A. Vastenhoud, Dinteloord Kerkomroep Nieuwe Kerk , Facebook
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof ds. P. Schalk, Rijswijk Kerkomroep Bieslandhof en Facebook
mogelijk gaat deze dienst niet door
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube Voorbereiding Heilig Avondmaal
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen Kerkomroep Marcuskerk Youtube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. J. van Belzen, Maassluis Kerkomroep Marcuskerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude mw. ds. A. Lang
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk mw. ds. C. der Nederlanden Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. G.C. van der Kamp Kerkomroep Wipmolen
10:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. R. van Essen
Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4
Dienst voor doven
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof ds. P. Schalk, Rijswijk Kerkomroep Bieslandhof  
mogelijk gaat deze dienst niet door
Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping
Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. H.J. Roosenbrand

1e collecte: diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst; facultatieve deurcollecte voor Athletes in Action, voor de VakantieBijbelWeek, of voor het kinderkam van Hof van Delft

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven